Home / برنامه های ثابت مرکز / جمعه ها زیارت آل یاسین, سخنرانی با موضوع مهدویت

جمعه ها زیارت آل یاسین, سخنرانی با موضوع مهدویت

 

جمعه ها زیارت آل یاسین, سخنرانی با موضوع مهدویت و گفتگوی آزاد از ساعت ۱۸.۳۰