Home / Vilka är Ahlulbayt?

Vilka är Ahlulbayt?

 • De troendes mästare

  Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på de...

 • Belägringen

  Motgången gjorde Quraish borna besvikna och de inledde en bojkott mot Hashims och Muttalibs familjer...

 • Uppenbarelsen börjar

  Samhället i Arabien på 600-talet var ett väldigt barbariskt samhälle där orättvisa och förtryck härj...

 • Hans Imamat

  Den mest framträdande kvaliteten i honom var Imamatet (ledare för muslimska samfundet), för det nödv...

 • Ung ålder

  Imam Ali(A) ibn Abu Talib(A) föddes tio år innan bi’tha [inledningen av Profetens(S) profetskap]. Ef...

 • Roll som fru och moder

  Fatima var mor till Hasan och Husayn, Zainab och Umm Kulthum. Som fru och mor är hon ett föredöme fö...

De troendes mästare

Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han besatt hos Allah(SWT), då ingen annan någonsin har fötts i den heliga Ka’ba, varken före eller efter Imam ...

Read More »